Световен семинар за Дентален Мениджмънт и Маркетинг

Снимките, които разглеждаме, идват от значимия семинар по дентален мениджмънт с Габриел Асулин, където присъства и изпълнителния екип на “Да Винчи” клиник.

На първата снимка се вижда залата, пълна с участници, като впечатляващият брой хора подчертава важността на този събитие. Във фокус е Габриел Асулин, който със своя енергичен стил на преподаване привлича вниманието на всички.

Втората снимка представя изпълнителния екип на “Да Винчи” клиник, събран около една от масите. Лицата им изразяват интерес и внимание към думите на Асулин. Видно е, че те са там, за да се обучават и развиват, стремейки се да подобрят качеството на услугите, които предлагат.

Световен семинар за Дентален Мениджмънт и Маркетинг
Top Executive Team